home
profiel
uitgangspunten en werkwijze
producten en diensten
recente opdrachten
netwerkorganisatie
publicaties en dergelijke
ook nog
T 06 13919925
E info@dit.nu
KvK nummer 02100939

Publicaties

Kompassie is leiderschap, artikel in Sigma, juni 2008. Over innerlijk leiderschap als koers en graadmeter voor de richting van het team/de organisatie. Over kracht en over kwetsbaarheid als nieuwe instrumenten die actief bijdragen aan vernieuwend leiderschap. In samenwerking met Roy de Brabander (www.roydebrabander.nl).
[Lees artikel]


Actieve bijdrage

De ironie van gelijkheid, over etnische diversiteit op de werkvloer, 2009. Promotieonderzoek en publicatie van het boek van Lida van der Broek, Kantharos. Betrokken als meelezer van de dissertatie en vervolgens vertaler van de samenvatting in het Engels.
Voor meer informatie en bestellen: www.kantharos.nl.

De DVD Team in Beeld, 2008. Door Roy de Brabander, Marijke Lingsma en Monique Verhoeven. Onder andere als acteur meegespeeld in deze DVD die met groot enthousiasme is ontvangen. Met name omdat het een aanvulling biedt op bestaand materiaal (boeken, cd’s). De DVD prikkelt de visuele waarneming: teamontwikkeling en het coachen van teams wordt levensecht en soms met kloppend hart in beeld gebracht. Vanuit VOF Team in Beeld in eigen beheer geproduceerd en uitgegeven.
Voor meer informatie en bestellen: www.teaminbeeld.nl.

De creatieve professional, Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 1999. Vanuit een landelijk project medeverantwoordelijk voor de samenstelling van dit richtinggevende profiel. Spiegelbeelden, studiebezoek aan universiteiten in New England, 1993. Redactie Adriaan in ’t Groen en Fons van Wieringen. Begeleider en mede-ontwikkelaar van dit programma voor College van Bestuur en directeuren van de Universiteit van Amsterdam.

Medische Beslissingen rond het levenseinde, Het onderzoek voor de medische commissie medische praktijk inzake eunthanasie van P.J. van der Maas, J.J.M. van Delden en L.Pijnenburg. 1991.
Voor dit grote landelijke onderzoek onder huisartsen is in overleg met opdrachtgevers een training ontwikkeld door Wenda Tijssen. Doel van de training was om gerenommeerde artsen en specialisten te trainen en te selecteren als interviewers.