Duurzame interventies Tijssen
Dit is Wenda Tijssen Dit is advies Dit is training Dit is interim management Dit is (team)coaching

DIT draagt bij aan duurzame resultaten binnen organisaties,
vanuit aansluiting met wat er is en aandacht voor wat nodig is.

Diensten bekijken

Over DIT

DIT draagt bij aan duurzame resultaten binnen organisaties, vanuit aansluiting met wat er is en aandacht voor wat nodig is. Expertise is opgebouwd in jaren succesvol opereren als directeur, manager, projectleider, trainer en adviseur. Met een vanzelfsprekende coachbril. Ervaring binnen zorg, welzijn en onderwijs, met zichtbare resultaten op het gebied van veranderingen in structuur, cultuur, ondersteunende processen en kwaliteitsystemen. DIT is vooral werkzaam in het Noorden van het land.

DIT heeft focus De focus van DIT is een duurzaam resultaat, in alle activiteiten en interventies. Borging in de organisatie, vanuit gedeelde visie en eigenaarschap zichtbaar in bijbehorend gedrag. In een bij de situatie passende balans tussen dialoog enerzijds en knopen doorhakken anderzijds. Juist als snel resultaat nodig is, liggen er kansen om duurzaam te interveniëren.

Diensten van DIT

In 2007 startte zij met DIT.
Als uitdaging om haar expertise steeds in een tijdelijke context in te zetten.

Missie

De focus van DIT is een duurzaam resultaat,
in alle activiteiten en interventies.

Interim

Vanuit principes van duurzaam leiderschap
wordt invulling gegeven aan tijdelijke (verander)
opdrachten binnen organisaties.

Training

Het plezier om met een groep naar een
resultaat toe te werken en dan een brede variatie aan werkvormen toe te passen is er.

(Team)coaching

De coachbril staat altijd op.
Een vanzelfsprekende manier van kijken en handelen: welke competenties moeten/kunnen ontwikkeld worden?

Ook nog

In 2005 gestart met het ‘noordelijk initiatief’ van Mama Cash. Mama Cash verleent subsidies en leningen aan vernieuwende initiatieven van vrouwen over de gehele wereld.

Netwerken

Door een breed netwerk in met name het Noorden van het land kan, daar waar DIT niet de juiste expertise heeft of gewoon te vol zit, doorverwijzen naar collega’s en/of organisaties.

Duurzame interventies Tijssen

DIT draagt bij aan duurzame resultaten binnen organisaties,
vanuit aansluiting met wat er is en aandacht voor wat nodig is.

DIT

van contact tot contract

DIT

in uitvoering

DIT

gaat weer weg

DIT

werkt altijd met tussenevaluaties

DIT

is advies

DIT

heeft focus

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact