Jeugdzorg

Jeugdzorg

Vanaf 2014 bijna 2 jaar werkzaam bij Fier!. Fier! zet zich met passie en betrokkenheid in voor het stoppen van geweld in afhankelijkheidrelaties. Qua innovatie is Fier een voorbeeld in zowel jeugdzorg, welzijn (opvang) als behandeling van trauma: een brug bouwen terwijl je er overheen loopt. Als manager van de opvang Jeugd, in eerste instantie verantwoordelijk voor de 24-uurs opvang van slachtoffers van lover/pooierboys, eerwraak en dubbele diagnose/ vroegkinderlijke traumatisering van meiden van 12 – 23 jaar. Aansluitend actief als projectleider op meerdere projecten, zoals excellent onderwijs binnen een 24-uurs setting als ook een veranderopdracht voor de pool van nachtwakers en invallers. In 2014 kende Fier 14 verschillende financieringsstromen. In transitiejaar 2015 is de financiering volledig omgegaan. Zowel intra- als extramuraal, zowel jeugd als volwassenen en scheiding wonen/zorg. Naast maatschappelijke financiering als subsidies, giften, donaties en bijvoorbeeld beneficiant van de Postcode Loterij. Daarvoor een langdurige veranderopdracht als hoofd Behandeling en Opvoeding (B&O) bij Wilster, het Poortje. Wilster is een gesloten jeugdzorg+ instelling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met veelal multi-complexe problemen zijn waardoor ze, voor hun eigen veiligheid of die van anderen, opgenomen worden. Als hoofd B&O naast de directeur eindverantwoordelijk voor de inhoud. Deze gesloten jeugdzorg instelling werd voorbereid op de komende transitie, transformatie en reorganisatie. De gesloten cultuur moest omgebogen worden in van buiten naar binnen werken. Voortdurend strategisch, tactisch en operationeel niveau verbinden en resultaten boeken. Daarbinnen aandacht voor sluitende trajecten met ketenpartners en koppeling financieringsstromen. Gericht op trajectzorg 2015 waarin aangesloten trajecten door gemeentes van drie provincies (als nieuwe opdrachtgevers) afgenomen gaan worden

Lezen

Sociaal domein: de gemeente

Sinds april 2016 opdracht als 'Ontschotter' binnen Sociaal Domein voor een drietal gemeentes in het Westen. De transitie is geweest, nu staat de transformatie / innovatie dwingend op de agenda. Doel is dat een ieder gaat werken als een 'ontschotter': out-of-the-box, gericht op doorlopende trajecten, eigen kracht versterkend. Het programma ontschotting bestaat uit vier onderdelen: 1) Aanjaagfunctie in brede zin, gericht op integraal werken en toepassen van de menselijke maat (de geest in plaats van de letter van de wet). 2) Voorzitter (met mandaat en budget) van het Casusplatform, waar vastgelopen casuïstiek wordt vlotgetrokken en wordt geleerd. 3) Bijeenroepen Transformatietafel, waar bestuurders (wethouders) en management van gecontracteerde organisaties op strategisch niveau de 'lessen' (schotten) uit de casuïstiek bespreken. 4) Deelproject 18-18+, specifiek gericht op de schotten bij overgang van jeugd naar wmo/participatie/wlz/onderwijs etc.

Lezen

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact