Jeugdzorg

2020 kwam jeugdzorg weer in beeld maar dan vanuit gemeentelijk perspectief. Als teamleider Jeugd bij de gemeente Hellendoorn, na ingrijpende organisatieverandering (crisis) het team Jeugd opgebouwd naar een gezond en mooi team. Niet alleen verantwoordelijk voor de jeugdprofessionals maar ook voor de beleidsadviseurs, juridische kwaliteitsadviseur en contractmanager. Vanaf start 2014 bijna 2 jaar werkzaam bij Fier!. Fier! zet zich met passie en betrokkenheid in voor het stoppen van geweld in afhankelijkheidrelaties. Qua innovatie is Fier een voorloper in zowel jeugdzorg, welzijn (opvang) als behandeling van trauma: een brug bouwen terwijl je er overheen loopt. Als manager van de opvang Jeugd, in eerste instantie verantwoordelijk voor de 24-uurs opvang van slachtoffers van lover/pooierboys, eerwraak en dubbele diagnose/ vroegkinderlijke traumatisering van meiden van 12 – 23 jaar. Aansluitend actief als projectleider op meerdere projecten, zoals excellent onderwijs binnen een 24-uurs setting als ook een veranderopdracht voor de pool van nachtwakers en invallers.

Daarvoor een langdurige veranderopdracht als hoofd Behandeling en Opvoeding (B&O) bij Wilster, het Poortje. Wilster is een gesloten jeugdzorg+ instelling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met veelal multi-complexe problemen zijn waardoor ze, voor hun eigen veiligheid of die van anderen, opgenomen worden. Als hoofd B&O naast de directeur eindverantwoordelijk voor de inhoud. Deze gesloten jeugdzorg instelling werd voorbereid op de komende transitie, transformatie en reorganisatie. De gesloten cultuur moest omgebogen worden in van buiten naar binnen werken. Voortdurend strategisch, tactisch en operationeel niveau verbinden en resultaten boeken. Daarbinnen aandacht voor sluitende trajecten met ketenpartners en koppeling financieringsstromen. Gericht op trajectzorg 2015 waarin aangesloten trajecten door gemeentes van drie provincies (als nieuwe opdrachtgevers) afgenomen gaan worden. Leidinggevende voor de gedragswetenschappers (behandelcoordinatoren), de medische dienst, trajectbegleiders. Aandacht voor teamontwikkeling! Deze gesloten jeugdzorg instelling werd voorbereid op de komende transitie, transformatie en reorganisatie

Deze gesloten jeugdzorg instelling werd voorbereid op de komende transitie, transformatie en reorganisatie.

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact