Ook nog

Mama Cash

In 2005 gestart met het ‘noordelijk initiatief’ van Mama Cash. Mama Cash verleent subsidies en leningen aan vernieuwende initiatieven van vrouwen over de gehele wereld. In Amsterdam was Wenda Tijssen lid van het Bestuur en met de verhuizing naar het Noorden bleef de wens om bij te dragen. Nu organiseert ze met een klein groepje vrouwen in het noorden bijeenkomsten. Inspiratie en fondswerving als gecombineerd doel. Interesse? Ga naar Mama Cash of stuur DIT een: mail

Advies Raad: Gemeente Groningen

Een periode als (interim) Voorzitter van de Adviesraad Gehandicaptenbeleid van de Gemeente Groningen, de Adviesraad weer proactief laten functioneren. Met een heldere visie en bevlogen mensen die zich inzetten op die terreinen waar ze meerwaarde bieden en plezier hebben.. Gemeente Groningen

KP Zijl

Als Voorzitter van de Stichting Zoutwaterbad K.P.Zijl te Loppersum drie jaar actief geweest in (toen) eigen dorp. Dit unieke zoutwaterbad is onder haar voorzitterschap in 2012 overgenomen van de gemeente. Met bijna 200 vrijwilligers wordt dit bad nu privaat geëxploiteerd. Dankzij sponsors en donateurs lag er binnen een paar maanden een sluitende 8-jaren begroting.

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact