Diensten

Interim management

Vanuit principes van duurzaam leiderschap wordt invulling gegeven aan tijdelijke (verander) opdrachten binnen organisaties. Twee principes zijn van belang: wat we met elkaar niet voor elkaar krijgen hoeven we van anderen niet te verwachten. Dat gaat over doelen en over gedrag. Als tweede: van buiten naar binnen denken en werken. Buiten kan de klant zijn of de veranderende omgeving. De ketengedachte is vaak een goed uitgangspunt. Daar is samenwerking voor nodig. Inzetbaar op veranderopdrachten in de meest brede zin van het woord: als kwartiermaker, manager, projectleider of gatenvuller. Ook bekwaam in het oplossen van een stevige crisis: hoe groter de dreiging, des te dichterbij liggen de kansen….

Lezen

Advies

Missie, visie, doelen, strategie en positionering en de mensen die dat met elkaar maken en vervolgens ook doen… dat wil nog wel eens tegenvallen. Daarop adviseren met een snelle analyse en concreet actieplan. Dan het vervolg monitoren en inspringen als nodig, steeds gericht op het versterken van de mensen die het moeten doen, verbonden met de doelen die gerealiseerd moeten worden. Woorden als meetlat, eigenaarschap en borging vallen vaak.

Lezen

Training

Het plezier om met een groep naar een resultaat toe te werken en dan een brede variatie aan werkvormen toe te passen is er. Daar waar de visie niet helder is, daar waar resultaten niet gehaald worden of een team het gevoel heeft in kringetjes te blijven ronddraaien. Naast direct resultaat altijd gericht op effectieve interventies die morgen en ook volgend jaar toepasbaar zijn voor mt, team, groep en organisatie.

Lezen

Coaching

De coachbril staat altijd op. Een vanzelfsprekende manier van kijken en handelen: welke competenties moeten/kunnen ontwikkeld worden? Wat is daarvoor nodig? Daarnaast kan een apart traject voor (beginnend) leiders aangeboden worden. Om in een 1 op 1 relatie op gestructureerde wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van competenties. Maximaal 8 bijeenkomsten. In een combinatie van compassie en confrontatie het intern kompas helder krijgen. Werken aan kracht en kwetsbaarheid. Of gewoon een te volle agenda structureren….een traject op maat. Altijd binnen de context van de functie en de organisatie of gericht op een volgende stap in de loopbaan.

Lezen

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact