Netwerken

Doorverwijzen

Door een breed netwerk in met name het Noorden van het land kan, daar waar DIT niet de juiste expertise heeft of gewoon te vol zit, doorverwijzen naar collega’s en/of organisaties. Het is altijd belangrijk om nee te zeggen als een opdracht niet past. Evenzo is het plezierig om van dienst te zijn met een adequate verwijzing. Het gaat altijd over de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats.

Samenwerken

DIT werkt vaak solo maar samenwerking staat hoog in het vaandel. Tijdens een opdracht specialistische kennis nodig? Met een collega een training ontwikkelen waarin een gedeelde visie op competentieontwikkeling tot een mooi programma leidt? Een bekende lector uitnodigen om een symposium te houden in een organisatie? Allemaal voorbeelden waarin de meerwaarde van samenwerking leidt tot verdieping, verbreding en kennis ontwikkeling. Van de betreffende organisatie en van DIT zelf.

Participeren

DIT participeert actief in een aantal netwerken en activiteiten voor zzp'ers. Zo worden contacten onderhouden en blijf je voeling houden met wat er speelt in andere organisaties. Ook seminars en congressen zijn goede ontmoetingsplaatsen. Vanuit de verschillende opdrachten blijft contact met betreffende organisaties, mensen en talenten.

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact