Sociaal domein: De gemeente

Sinds april 2016 opdracht als 'Ontschotter' binnen Sociaal Domein voor een drietal gemeentes in het Westen. De transitie is geweest, nu staat de transformatie / innovatie dwingend op de agenda.

Doel is dat een ieder gaat werken als een 'ontschotter': out-of-the-box, gericht op doorlopende trajecten, eigen kracht versterkend.
Het programma ontschotting bestaat uit vier onderdelen:
1) Aanjaagfunctie in brede zin, gericht op integraal werken en toepassen van de menselijke maat (de geest in plaats van de letter van de wet).
2) Voorzitter (met mandaat en budget) van het Casusplatform, waar vastgelopen casuïstiek wordt vlotgetrokken en wordt geleerd.
3) Bijeenroepen Transformatietafel, waar bestuurders (wethouders) en management van gecontracteerde organisaties op strategisch niveau de 'lessen' (schotten) uit de casuïstiek bespreken.
4) Deelproject 18-18+, specifiek gericht op de schotten bij overgang van jeugd naar wmo/participatie/wlz/onderwijs etc.

Doel is dat een ieder gaat werken als een 'ontschotter': out-of-the-box, gericht op doorlopende trajecten, eigen kracht versterkend.

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact