Interim management

Vanuit principes van duurzaam leiderschap wordt invulling gegeven aan tijdelijke (verander) opdrachten binnen organisaties. Twee principes zijn van belang: wat we met elkaar niet voor elkaar krijgen hoeven we van anderen niet te verwachten. Dat gaat over doelen en over gedrag. Als tweede: van buiten naar binnen denken en werken. Buiten kan de klant zijn of de veranderende omgeving. De ketengedachte is vaak een goed uitgangspunt. Daar is samenwerking voor nodig. Inzetbaar op veranderopdrachten in de meest brede zin van het woord: als kwartiermaker, manager, projectleider of gatenvuller. Ook bekwaam in het oplossen van een stevige crisis: hoe groter de dreiging, des te dichterbij liggen de kansen….

Buiten kan de klant zijn of de veranderende omgeving. De ketengedachte is vaak een goed uitgangspunt.

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact