Publicaties

Kompassie is leiderschap

Kompassie is leiderschap,artikel in Sigma, juni 2008. Over innerlijk leiderschap als koers en graadmeter voor de richting van het team/de organisatie. Over kracht en over kwetsbaarheid als nieuwe instrumenten die actief bijdragen aan vernieuwend leiderschap.

Lezen

Escalatiemodellen jeugdzorg

Het programma Ontschotting Sociaal Domein (2016/2017) voor de gemeenten HLT (Hillegom, Lisse en Teylingen) bevat elementen die door de VNG zijn overgenomen als goed voorbeeld om vastgelopen casuïstiek vlot te trekken.

Lezen

De ironie van gelijkheid

De ironie van gelijkheid, over etnische diversiteit op de werkvloer, 2009. Promotieonderzoek en publicatie van het boek van Lida van der Broek, Kantharos. Betrokken als meelezer van de dissertatie en vervolgens vertaler van de samenvatting in het Engels. Voor meer informatie en bestellen: www.kantharos.nl.

Bekijken

De DVD Team in Beeld

De DVD Team in Beeld,2008. Onder andere als acteur meegespeeld in deze instructie – DVD over teamontwikkeling. De DVD prikkelt de visuele waarneming: teamontwikkeling en het coachen van teams wordt levensecht in beeld gebracht. Vanuit de VOF Team in Beeld in eigen beheer geproduceerd en uitgegeven. Voor meer informatie en bestellen: www.teaminbeeld.nl.

Bekijken

De creatieve professional, Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties

De creatieve professional, Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 1999. Vanuit een landelijk project medeverantwoordelijk voor de samenstelling van dit richtinggevende profiel. Spiegelbeelden, studiebezoek aan universiteiten in New England, 1993. Redactie Adriaan in ’t Groen en Fons van Wieringen. Begeleider en mede-ontwikkelaar van dit programma voor College van Bestuur en directeuren van de Universiteit van Amsterdam.

Medische Beslissingen rond het levenseinde

Medische Beslissingen rond het levenseinde, Het onderzoek voor de medische commissie medische praktijk inzake eunthanasie van P.J. van der Maas, J.J.M. van Delden en L.Pijnenburg. 1991. Voor dit grote landelijke onderzoek onder huisartsen is in overleg met opdrachtgevers een training ontwikkeld door Wenda Tijssen. Doel van de training was om gerenommeerde artsen en specialisten te trainen en te selecteren als interviewers.

In contact komen met mij?

Stuur een mail om mijn volledige CV op te vragen.

Contact